UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE«


20. SEPTEMBER 2019, Portorož, Slovenia

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


Program konference
7:30 - 8:30
Registracija udeležencev /
Registration
Namestitev posterjev /

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer
Poster posting

8:30 - 9:35

Otvoritev in plenarna predavanja 1. del /
Opening and plenary lectures 1st part


Dvorana Galea, pritličje / Galea Hall, Groundfloor

9:35 - 10:00Odmor s kavo / Coffee break
Namestitev posterjev /

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer
Poster posting

10:00 - 13:00

Sekcije 1. del / Sections 1st part


STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

sekcija OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE /
section CHILD AND ADOLESCENT - ENVIRONMENTdvorana Galea / Galea Hall


ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI / section PSYCHOSOCIAL HEALTH IN CHILDHOOD & YOUTH

dvorana Batana / Batana Hall


ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE /
section CHILD AND ADOLESCENT - ENVIRONMENT


dvorana Galea / Galea Hall


STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

sekcija PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI / section PSYCHOSOCIAL HEALTH IN CHILDHOOD & YOUTH

dvorana Batana / Batana Hall
13:00 – 14:00

Odmor s kosilom / Lunch Break

Restavracija GH Portorož / Restaurant of GH Portorož14:00 - 15:15

Plenarna predavanja 2. del / Plenary lectures 2nd part

Dvorana Galea, pritličje / Galea Hall, Groundfloor15:15 – 15:30

Odmor / Break


15:30 - 17:30

Sekcije 2. del / Sections 2nd part;
predstavitev posterjev, avla / Poster presentations, Galea's Foyer


STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

sekcija IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV / section section ICT SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUNGSTERS

dvorana Galea/ Galea Hall


ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV / section NUTRITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS


dvorana Batana/ Batana Hall


ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV / section ICT SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUNGSTERS

dvorana Galea / Galea Hall


STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

sekcija PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV / section NUTRITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS


dvorana Batana / Batana Hall17:30 – 17:45

Odmor s kavo / Coffee break

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer


17:45 - 19:15
Sekcije 3. del / Sections 3rd part

STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV / section PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH

dvorana Galea / Galea Hall


ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV / section PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH

dvorana Batana / Batana Hall
19:15


Zaključek konference s podelitvijo študentskih nagrad za najboljši prispevek /
End of the Conference with Best Student Contribution Award Announcement


Dvorana Galea, pritličje / Galea Hall, Groundfloor
PLENARNA PREDAVANJA 1. DEL / PLENARY LECTURES 1st PART (8:45 – 9:35)


Duševno zdravje otrok in mladostnikov z izkušnjo zlorabe / Mental health of children and youth with experience of abuse
Gordana Buljan Flander

Razvoj zdravja in zdravje mladostnikov / Life Course Health Development (LCHD) and Adolescents’ Health
Jouni Tuomi


PLENARNA PREDAVANJA 2. DEL / PLENARY LECTURES 2nd PART (14:00 – 15:15)


Transdisciplinarni pristop k zdravemu šolskemu okolju in oblikovanju pohištva / Transdisciplinary approach to healthy school environment and furniture design

Danijela Domljan

Oklevanje pri cepljenju kot (javno)zdravstveni izziv / Vaccine hesitancy as a (public) health challenge
Marko Pokorn

Telesna neaktivnost otrok in mladostnikov: korelate in intervencije / Physical (in)activity of children and youth: correlates and interventions
Sanja ŠalajSekcije 1. del, dvorana Galea / Sections 1st part, Galea Hall


Sekcija OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE /  
Section CHILD AND ADOLESCENT – ENVIRONMENT
(10:00 – 13:00)
PREDSTAVITVE STROKOVNIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS


1.1. Razširjena obravnava otročnice in novorojenčka v patronažnem varstvu (VABLJENO PREDAVANJE) / Extended treatment of newborn and family in community nursing (INVITED LECTURE)

Andreja Ljubič, Ana Žužek Barle
1.2. Vpliv okolja in predmetov v vrtcih na zdravo rast in razvoj otrok / Impact of the environment and objects in preschool institutions on the healthy growth and development of children
Ivan Dijanošić, Boris Iliev, Danijela Domljan, Olja Dijanošić
1.3. Taborništvo je šola za življenje / Scouts – school for life
Mojca Kodelič
1.4. Timska obravnava otroške debelosti na primarnem nivoju / Team treatment of childhood obesity at primary health care system level
Vanja Kogoj Jug
1.5. Zdravstvena nega otroka z nefrotskim sindromom - prikaz primera / Healthcare of children with nephrotic syndrome - case study
Polonca Krt
1.6. Gozd, kot odprt učni prostor – primer dobre prakse / Forrest, as an open learning space - an example of good practice
Anja Loboda Čampelj

1.7. Okolje kot vzpodbuda razvoja otroka / Environment as an impetus for the development of a child
Sandra Martinuč, David Ravnik

1.8. Atravmatski pristop v zdravstveni negi v pediatriji / Atraumatic approach in pediatric nursing
Majda Oštir, Janja Gržinić

1.9. Za rotavirusno infekcijo pogosteje obolevajo otroci / For rotavirus, children are more likely to get infected
Cvetka Pangerl

1.10. Javnozdravstveni ukrepi za obvladovanje onesnaženosti z legionelami v slovenskih bazenskih kopališčih / Public health measures for managing pollution with legionella in Slovenian swimming pools 
Tatjana Pokrajac
1.11. Zobozdravstvena vzgoja in preventiva pri predšolskih otrocih / Dental prevention and promotion in preschool children
Marija Preložnik, Irena Šumer
1.12. Zakaj zanemarjati vloge očetov? Slabi primeri v evropskem kontekstu / Why (not to) ignore the role of fathers? Insights from the European context
Mitja Stefancic


PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS


1.1. Zaščita psihosocialne dobrobiti in duševnega zdravja otrok v našem času (VABLJENO PREDAVANJE) / The protection of children's psychosocial wellbeing and mental health in present times (INVITED LECTURE)
Anica Mikuš Kos
1.2. Vpliv socialne izključenosti mater na življenja njihovih otrok / Impact of the social exclusion of mothers on the lives of their children
Irena Ceglar
1.3. Koučing v zdravstveni vzgoji za zdrav življenjski slog med mladimi / Health couching for healthy lifestyle among young people
Rok Drnovšek, Andreja Kvas
1.4. Pogostost in trajanje organiziranih gibalnih dejavnosti na prostem / The frequency and duration of organized outdoor activities
Jera Gregorc
1.5. Ustreznost šolskega pohištva / Suitability of classroom furniture
Nastja Podrekar, Kaja Kastelic, Nejc Šarabon
1.6. Pozicioniranje otroka v pripomočkih za nošnjo ter hojo / Positioning of the child in wearing and walking tools
David Ravnik, Nives Pinter, Katarina Merše Lovrinčevič
1.7. Telesne karakteristike dvanajstletnih šolarjev iz Šentjerneja generacije 2018/19 / Physical characteristics of twelve year olds from Šentjernej generation 2018/19
Tadeja Strmole
1.8. Šolsko okolje in vključevanje otrok s posebnimi potrebami: Sodelovanje s starši / Inclusion of Children with Special Needs: Collaboration with Parents
Lea Šuc


Sekcije 1. del, dvorana Batana / Sections 1st part, Batana Hall


Sekcija PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI /
Section PSYCHOSOCIAL HEALTH IN CHILDHOOD & YOUTH   
 (10:00 – 13:00)
PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS


1.1. Vloga staršev pri čustvenem spoprijemanju z otrokovo kronično boleznijo (VABLJENO PREDAVANJE) / Parents' role in emotional confrontation with a child's chronic illness (INVITED LECTURE)

Tanja Pate
1.2. Vpliv družbenih omrežij na duševno zdravje otrok / The impact of social media on the children mental health
Aljaž Bajc, Žiga Tomšič, Jure Kajzar, Andraž Jereb, Andrej Starc
1.3. Pomen samopodobe in samospoštovanja v povezavi z motnjami hranjenja / The importance of self-image and self-esteem in relation to eating disorders
Nika Bajda, Maša Černelič Bizjak
1.4. Novi »online« izzivi na področju zdravja mladostnikov v Sloveniji / Health of Slovene adolescents - new challenges in the »online« world
Helena Jeriček Klanšček, Tina  Zupanič, Maja  Roškar, Helena  Koprivnikar, Andreja  Drev, Vesna  Pucelj
1.5. Avtoritativni vzgojni stil blaži učinek zaznane diskriminacije na zdravje mladih / Authoritative Parenting Moderates the Impact of Perceived Discrimination on Health
Andrej Kirbiš, Katja Kotnik, Tina Cupar, Mateja Pšunder, Karmen Osterc Kokotovič
1.6. Souporaba psihoaktivnih snovi med mladostniki iz Slovenije / Hazardous polysubstance use in adolescents from Slovenia
Helena Koprivnikar, Andreja Drev, Maja  Roškar, Tina Zupanič, Helena Jeriček Klanšček
1.7. Izbrane duševne motnje med športno aktivnimi in neaktivnimi mladostniki / Selected mental disorders amongst competitively active and inactive youth
Uroš Perko, Maša Černelič Bizjak
1.8. Učinki terapevtskih taborov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami / The effects of therapeutic camps for children and youth with disabilities
Lucija Rojko, Karmen Brence, Brigita Marc, Saša Kastelic, Andrej Starc
1.9. Kakovost življenja mladih nemirnežev / Quality of life of restless youth
Domen Šuta, Marija Milavec Kapun, Jure Kajzar
1.10. Vpliv psihosocialnih intervencij na rezilientnost zlorabljenih otrok / The influence of psychosocial interventions on resilience of abused children
Dajana Tatar, Ana Prosen, Urška Jurkovič, Ivana Knez, Andrej Starc
1.11. Pojavnost tveganih vedenj med dijaki 3. letnikov na Goriškem / Risk behaviours among 3rd grade secondary school students in the region of Goriška
Monika Tratnik, Andreja Kvas, Helena Jeriček Klanšček


PREDSTAVITVE STROKOVNIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS


1.1. Pomen interventnih programov psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom / Interventional programs of psychosocial support for children and minors in distress

Nataša Demšar Pečak
1.2. Šola v naravi za dolgotrajno bolne otroke / School camp for children with long-term illness
Urška Frantar
1.3. Vpliv ločitve staršev na otrokovo psihosocialno zdravje / The effect of parental divorce on the psychosocial health of children
Klavdija Gorjup
1.4. Strategije spoprijemanja, zdravje in dobro počutje mladih v Sloveniji / Coping strategies, health and well-being of young people in Slovenia
Maja Krajnc
1.5. Škodljivi vplivi permisivne vzgoje na psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov / Harmful impact of permissive parenting on psycho-social development of child and youth
Sebastjan Kristovič
1.6. Skrb za psihosocialno zdravje otrok ob pričetku šolanja / The care of psychosocial health of children at the beginning of schooling
Barbara Krkoč Umer
1.7. Čuječnost kot način za zmanjševanje stresa za otroke s posebnimi potrebami / Mindfulness as a means of stress reduction for children with special needs
Polona Mitar  
1.8. Otroci, mladostniki in alkohol / Children, adolescents and alcohol
Mirjana Radovanović, Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič


Sekcije 2. del, dvorana Galea / Sections 2nd part, Galea Hall


Sekcija IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section ICT SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUNGSTERS
(15:30 – 17:30)
PREDSTAVITVE STROKOVNIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS


1.1. Vključevanje didaktičnih sredstev v prehransko izobraževanje / The inclusion of didactic tools in nutrition education

Martina Erjavšek, Stojan Kostanjevec
1.2. Libra - Bluetooth žepna kuhinjska tehtnica / Libra: Bluetooth pocket kitchen scale
Barbara Koroušić Seljak, Bojan Blažica, Anton Biasizzo, Gregor Papa, Marina Santo Zarnik
1.3. Digitalne kompetence študentov zdravstvene nege in mladi digitalni domorodci / Digital competences of nursing students and young digital natives
Andreja Kvas, Marija Milavec Kapun, Tina Gogova
1.4. Izobraževanje o spolno prenosljivih boleznih z uporabo virtualne resničnosti / Education of sexually transmitted diseases with virtual reality
Stana Kovač Hace, Uroš Ocepek
1.5. Veš, kaj ješ? / Do you know what you eat?
Anja Bolha, Nika Kremić, Jasmina Bevc Bahar, Urša Šmid

PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS


1.1. 18 let spletne svetovalne prakse mladim v Sloveniji (VABLJENO PREDAVANJE) / 18 years of youth web counselling practice in Slovenia (INVITED LECTURE)

Ksenija Lekić, Petra Tratnjek, Nuša Konec Juričič, Domen Kralj, Marjan Cugmas
1.2. Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij pri učencih petega razreda v osnovni šoli / The use of information and communication technology at fifth graders of elementary school
Tina Demšar
1.3. Zasvojenost z družbenimi omrežji med mladostniki / Addiction with social networks between youth
Andreja Draginc, Kristina Rakuša Krašovec
1.4. Kaj je vidno na fotografiji hrane in pijač? / What is visible on the photography of food and beverages?
Simon Mezgec, Tome Eftimov, Tamara Bucher, Barbara Koroušić Seljak
1.5. Uporaba digitalnih medijev pri otrocih in njeni socialno-emocionalni in zdravstveni izidi / Digital media use in young children and its socio-emotional and health outcomes
Marina Perković Kovačević, Marina Kotrla Topić, Marija Šakić Velić
1.6. Uporaba interneta kot prediktor spletnega ustrahovanja med dijaki / Internet usage among secondary school pupils as predictor of cyberbullying
Krešimir Šolić, Tena Velki, Kristina Kralik, Ivana Borić Letica


Sekcije 2. del, dvorana Batana / Sections 2nd part, Batana Hall


Sekcija PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section NUTRITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
(15:30 – 17:30)
PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS


1.1. Sodobni vidiki motenj hranjenja (VABLJENO PREDAVANJE) / Eating disorders - modern perspective (INVITED LECTURE)

Karin Sernec
1.2. Vpliv tabora  »Moj Izziv« na spreminjanje prehranjevalnih navad v družini / The impact of the "My Challenge" program on changing eating habits in the family
Kristina Bembič, Breda Franetič Prunk, Tamara Poklar Vatovec
1.3. Uporaba probiotikov v predšolskem obdobju / The use of probiotics in the preschool period
Emina Fajković, Mojca Stubelj, Katja Bezek
1.4. Prehranjevalne navade in odnos osnovnošolcev do zdravega prehranjevanja / Pupils’ eating habits and their attitudes towards healthy nutrition
Stojan Kostanjevec, Mojca Juriševič, Gregor Torkar
1.5. Prehranski status  osmošolcev  v urbanem in ruralnem okolju Zgornje Gorenjske / Nutritional status in eight-grade students of Zgornja Gorenjska
Ksenija Noč, Andreja Kvas
1.6. Pogostost uživanja varovalnih živil pri srednješolcih / Protective foodstuff ingestion frequency of secondary school students
Manica Radivo, Tamara Poklar Vatovec
1.7. Vpliv prehranskega izobraževanja na spreminjanje prehranjevalnih navad mladostnikov / The impact of nutritional education on changing dietary habits adolescents
Ana Stepančič, Breda Prunk Franetič, Tamara Poklar Vatovec
1.8. Ocena prehrane pri slovenskih mladostnikih / Evaluation of nutrition among adolescents in Slovenia
Katja Zdešar Kotnik, Gregor Jurak, Matej Gregorič, Barbara Koroušić Seljak, Petra Golja


PREDSTAVITVE STROKOVNIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS


1.1. Predstavitev izvedbe programa družinske obravnave debelosti / Presentation of programme for family treatment of the reduction of obesity

Andreja Bavčer, Martina Javornik, Mateja Kragelj, Sebastjan Budihna
1.2. Vpliv črevesne mikrobiote in probiotikov na zdravje otroka / The influence of gut microbiota and probiotics on children health
Katja Bezek, Darja Barlič – Maganja

1.3. Kreativni pristop k spodbujanju razmišljanja mladostnikov o zdravi prehrani / Creative approach to encourage the thinking of adolescent about healthy nutrition
Svetlana Klemenčič

1.4. Učenje otrok o zdravi prehrani s pomočjo igralnih kart, družabnih iger in risb / Teaching children about nutrition with games, playing cards and drawings
Barbara Ozbič Kirijakopulos
1.5. Spletni portal »Šolski lonec« - Za zdravo ponudbo šolskih obrokov / Website »Šolski lonec« - For Healthy School Meals Offer
Rok Poličnik, Peter Novak, Mateja Bavcon, Barbara Koroušić Seljak
1.6. Prehranska priporočila za mlade športnike / Nutritional recommendations for young athletes
Vesna Simič, Nina Mohorko
Sekcije 2. del, avla dvorane Galea / Sections 2nd part, Galea's Foyer
(15:30 – 16:00)

PREDSTAVITVE POSTERJEV / POSTER PRESENTATIONS


1.1. Vključevanje videa v vzgojno-izobraževalne dejavnosti ozaveščanja otrok / Video content in educational activities to raise awareness in children
Gloria Krapež, Ajda Smrkolj, Lea Kolman, Martina Erjavšek
1.2. Ocena prehranskega profila živil, ki nagovarjajo otroke / Evaluation of the nutrient profile of foods targeting children
Nina Križnik, Petra Ožbolt, Gašper Klemenčič, Nika Kremić
1.3. Avtomati na fakultetah - priročna izbira, ali je tudi zdrava? / Vending machines – convenient choice, but is it healthy?
Nika Kremić, Anja Zupan, Urša Šmid, Jasmina Bevc
1.4. Pametni gospodinjski aparati in mobilna aplikacija za zdravje mladostnikov / Smart home appliances and mobile app for the health of adolescents
Matjaž Likar, Elena Likar
1.5. Spodbujanje k zdravi izbiri živil in h kritičnem vrednotenju oglaševanja živil / Promoting healthy food choices and critical evaluation of food advertising
Tina Ris, Laura Barber, Urška Vahtarič, Stojan KostanjevecSekcije 3. del, dvorana Galea / Sections 3rd part, Galea Hall


Sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH
(17:45 – 19:15)
PREDSTAVITVE STROKOVNIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS


1.1. OLOK Boardy – igriva senzomotorična vadba z dostopno pametno ravnotežno desko / OLOK Boardy – gamified sensorimotor training with affordable smart balance board
Bojan Blažica, Peter Krivec
1.2. Analiza gibalne učinkovitosti  različno prehranjenih predšolskih otrok / Analysis of the motor efficiency between overweight and nonoverweight  preschool children
Ksenija Breg
1.3. Gibalna aktivnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju- trim steza / Physical activity of persons with moderate mental disability – trim trail
Jelena Komel
1.4. Gibalno aktivni v vrtcu Dobje / Physically active in Kindergarten Dobje
Ana Kostanjšek
1.5. Antropometrične meritve pri športni vzgoji / Anthropometrical measurements in physical education lessons
Alida Malešič Orlič
1.6. Uvajanje minute za zdravo hrbtenico pri uri športa / A 1-minute workout for a healthy spine during physical education lessons
Gabrijela Marinko
1.7. Vzgoja za ustrezno pripravo na delo – medpredmetna povezava predmetov tehnike in športa za zdravje / Education for the appropriate work preparation – cross-curricular connection between craft lessons and sport for health (elective subject)
Gabrijela Marinko
1.8. Otroci v gibanju - ljudske plesne in gibalne igre / Children in motion – folk dance games
Maja Miklavž Sintič
1.9. Možnost za gibalne dejavnosti na prostem na podružnični Osnovni šoli Trje / Opportunities for outdoor activities at the branch Primary school Trje
Maja Pauković
1.10. Športna aktivnost osnovnošolcev / Sports activities of primary school students
Brigita Strle
1.11. Bodi aktiven – postani jadralec / Be active – become a sailor
Blanka Uršič
1.12. Pomen telesne aktivnosti za kvalitetno življenje otrok / The role of physical activity in children´s quality of life
Mateja Voršič, Barbara Pajk
1.13. Koraki k dvigu gibalne aktivnosti otrok / Steps towards a greater physical activity of children
Maja Živec
1.14. Povečevanje gibalne aktivnosti otrok v podaljšanem bivanju / Increasing physical activities of children in after school program
Matevž Živec


Sekcije 3. del, dvorana Batana / Sections 3rd part, Batana Hall


Sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV / 
Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH 
(17:45 – 19:15) 
PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH PRISPEVKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS


1.1. Primerjava med gibalno aktivnimi in neaktivnimi dekleti v gibalnih sposobnostih / Comparison between physically active and inactive girls in motor skills
Urška Čeklić
1.2. Povezanost sedentarnosti in bolečine v spodnjem delu hrbta med otroci in mladostniki / Association of sedentary time and low back pain in children and adolescents
Kaja Kastelic, Nastja Podrekar, Nejc Šarabon
1.3. Učinki inkluzije judoistov z raznolikimi sposobnostmi / The influence of inclusion of judoists with diverse abilities
Viktorija Pečnikar Oblak, Lea Šuc, Damir Karpljuk
1.4. Gibalna aktivnost in obvladovanje stresa dijakov in študentov zdravstvene nege / Physical activity and stress management in nursing students
Darja Potočnik, Erika Povšnar
1.5. Podpora fizičnim aktivnostim v predšolski vzgoji na Češkem / Support of the physical activities in the pre-school education in Czech Republic
Iva Kouřilová, Hana Janošková 
1.6. Kontrola drže in ravnotežja pri otrocih s cerebralno paralizo po hipoterapiji / Postural control and balance in children with cerebral palsy after hypotherapy
Monika Zadnikar
1.7. Vpliv športnih dejavnosti na socializacijo mladostnikov / The impact of sports activities on the adolescents socialization
Maša Zorc, Gregor Polanec, Tanja Zupančič, Vita Hojnik, Andrej Starc

1.8. Vpliv skeletne rasti na kinestezijo - najstniška nerodnost / Influence of skeletal growth on kinesthesia - adolescence awkwardness
Klavdija Zorko

1.9. Učinek dihalnih vaj pri otrocih s spinalno mišično atrofijo / Effects of respiratory exercises in children with spinal muscular atrophy
Anton Zupan, Tina Barašin, Martina Sardoč, Mitja Slapar

ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2019v partnerstvu z    
in

ČASTNI POKROVITELJ KONFERENCE 2019
SPONZORJI IN DONATORJI KONFERENCE 2019


                             

MEDIJSKI SPONZOR KONFERENCE 2019


       


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?