UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV«


20. SEPTEMBER 2019, Portorož, SloveniaNAMEN IN CILJ KONFERENCE


Namen konference je opozoriti na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference. Predavanja v sklopu sekcij bodo potekala glede na preference udeležencev, ki bodo predstavljali svoje prispevke, predvidoma bo vzporedno potekal slovenski in angleški vsebinski sklop posamezne sekcije.

Konferenca je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom iz prakse, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR

Vodja programskega odbora

doc. dr. Matej Plevnik,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 474

Vodja organizacijskega odbora

izr. prof. dr. Boštjan Žvanut,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 483
SEKCIJE KONFERENCE
PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI

Psihosocialni dejavniki zdravja vključujejo osebnostne in psihološke značilnosti, življenjski slog in lastnosti okolja. Posvetili se bomo otrokom in mladostnikom s kroničnim obolenjem, ter njihovim specifičnim potrebam medtem, ko so v vrtcu ali v šoli.  Pri kronično bolnem otroku in mladostniku je namreč tudi v času institucionalnega varstva nujno, da so problemi z zdravjem zgodaj prepoznani, da je ukrepanje ob poslabšanju hitro in ustrezno ter da je zagotovljena skrb za psiho-socialno varnost. 


PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Prehrana je eno od vedenj, povezanih z zdravjem. Še posebej pri otrocih in mladostnikih je prehrana pomemben dejavnik tveganja za razvoj kroničnih bolezni v poznejšem življenju. Otroci in mladi so radovedni in hitreje ter lažje osvajajo nove navade. Vzorci prehranjevanja otrok in mladostnikov so pod vplivom družine, prijateljev in širše skupnosti. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi šolska in vrtčevska institucionalna prehrana, ki je lahko vir učenja zdravih prehranjevalnih navad, je pa danes pogosto tudi vir konfliktov med mladimi in zlasti njihovim starši/skrbniki ter institucijami. Predstava o tem, kaj je zdrava prehrana, je v javnosti danes zelo raznolika in pogosto protislovna; vloga različnih medijev pri tem pa je velika. Konferenca bo izpostavila različne vidike spodbujanja in zagotavljanja ustrezne prehrane med mladimi ter podala strokovna priporočila za izboljšanje prehrane pri otrocih in mladostnikih.


IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) so se zasidrale v vsakdanjik današnjih otrok in mladostnikov. Omenjena skupina uporablja IKT za različne aktivnosti in področja, od razvedrila, komuniciranja z vrstniki in (navideznega) spoznavanja okolja, do reševanja šolskih in obšolskih obveznosti. V sekciji bodo predstavljene raziskave, ki se osredotočajo na področje IKT rešitev in storitev za zdravje otrok in mladostnikov ter opisujejo sodoben in prilagojen način spoznavanja in razumevanja zdravja.


OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE

Okolje ima neizpodbiten vpliv na fizičen in duševen razvoj otroka in mladostnika. Med najbolj izpostavljenimi dejavniki so kvaliteta bivanjskega prostora, dostopnost narave in zdravega okolja, izpostavljenost toksičnim dejavnikom ter cepljenje/necepljenje, dostopnost transporta ter zdravstvenih storitev /inštitucij (vključno s hospitalizacijo). Zdrave aktivnosti otrok je potrebno pričeti spodbujati zgodaj v otroštvu, saj ima to vpliv na kasnejši razvoj v mladosti in nato na odraslost. Okolje mora otroku omogočati ustrezen razvoj potencialov; akterji v okolju otroka pa morajo poskrbeti za zmanjševanje negativnih vplivov okolja.


GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV

Gibalna/športna aktivnost ima za otroke in mladostnike pomemben razvojni doprinos, ki je kaže v boljši gibalni kompetentnosti, boljšem zdravju otrok in mladostnikov, ima pa tudi pomemben pozitiven vzgojno-socialni vpliv. Kljub temu, da je v izvajanju veliko število projektov, ki spodbujajo gibalno/športno aktivnost otrok in mladostnikov, študije ugotavljajo, da je splošna gibalna/športna aktivnost te populacije še vedno v upadu in da njeno mesto zavzema sedentarno preživljanje prostega časa. Osrednji namen sekcije je predstavitev trenutnega stanja otrok in mladostnikov z vidika gibalne/športne aktivnosti in učinek le-te na razvojno komponentno in celostno obravnavo zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov. Hkrati je namen sekcije tudi predstavitev ukrepov, ki lahko pozitivno prispevajo k dvigu gibalne/športne aktivnosti kot tudi dejavnikov, ki na to vplivajo.


POMEMBNI DATUMI18. 3. 2019
Datum oddaje povzetka
3. 6. 2019
Datum oddaje celotnega prispevka (opcijsko)
1. 7. 2019
Obvezna prijava za aktivne udeležence
20. 8. 2019
Obvezna prijava za pasivne udeležence
20. 9. 2019
ZAČETEK KONFERENCE

PRIDOBITEV LICENČNIH TOČK ZA ZDRAVSTVENO STROKO

Program konference bo oddan v postopek vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu, s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2018
v partnerstvu z


SPONZORJI IN DONATORJI KONFERENCE 2018


  

MEDIJSKA SPONZORJA KONFERENCE 2018         


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?